65
   Wednesday
   80 / 61
   Thursday
   79 / 58
   Friday
   81 / 63