75
   Wednesday
   82 / 63
   Thursday
   79 / 57
   Friday
   79 / 57