82
   Friday
   93 / 70
   Saturday
   92 / 69
   Sunday
   92 / 71

   JC Senior Legion rolls to 6-0 start