51
   Sunday
   64 / 52
   Monday
   74 / 55
   Tuesday
   78 / 58

   JC Senior Legion rolls to 6-0 start