72
   Wednesday
   92 / 69
   Thursday
   91 / 70
   Friday
   90 / 69

   Good Sports - Archery World Champions