52
   Wednesday
   74 / 47
   Thursday
   79 / 48
   Friday
   63 / 39

   Good Sports - Archery World Champions