66
   Friday
   82 / 66
   Saturday
   83 / 64
   Sunday
   86 / 65

   Good Sports 2014 - Ryan Esterline, Skating Champion