90
   Thursday
   92 / 71
   Friday
   92 / 69
   Saturday
   91 / 68

   Eye on the SEC 2